c S
Izbor dana

Odluka o otkazu

10.12.2020 08:44 Predmet ispitivanja zakonitosti tijekom sudskog postupka jest samo odluka o otkazu koji je poslodavac uručio radniku, pa je stoga samo ono što u obrazloženju odluke o otkazu navedeno kao razlog otkazivanja može biti razlog za otkaz, a poslodavac ne može naknadno proširivati to obrazloženje navodeći tijekom sudskog postupka i neke druge razloge za otkazivanje ugovora o radu, dok činjenica da radnik nije prihvatio poslodavčevu ponudu izmijenjenog ugovora o radu ne predstavlja opravdani razlog za otkaz.