c S
Izbor dana

Troškovi parničnog postupka

14.12.2020 08:22 U parničnom postupku koji se vodi radi smetanja posjeda tužitelj nema pravo na naknadu troška pristupa na ročište za objavu i uručenje rješenja jer mu u takvom postupku pripada jednokratna naknada za cijeli prvostupanjski postupak, pa je i trošak pristupa na ročište za objavu rješenja obuhvaćen jednokratnom nagradom.