c S
Izbor dana

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

15.12.2020 08:08 Stope poreza na dohodak smanjuju se s 24% na 20%, s 36% na 30%, dok se kod konačnog dohotka stopa poreza na dohodak smanjuje s 12% na 10%. Izmjene su na snazi od 1. siječnja 2021.