c S
Izbor dana

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

16.12.2020 08:43 Izmjenama se, među ostalim, propisuje da ako izreka sudske odluke ima više dijelova, dijelovi se označavaju rimskim brojevima (I, II, III,…), a odlomci u obrazloženju sudske odluke numeriraju se rednim arapskim brojevima (1., 2., 3., …).