c S
Izbor dana

Naknada štete

17.12.2020 08:12 Obveza poslodavca na plaćanja neimovinske štete radniku, za koju poslodavac objektivno odgovora, dospijeva danom podnošenja tužbe te slijedom toga i obveza plaćanja zatezne kamate na naknadu neimovinske štete dospijeva istog dana ako prije toga dana nije podnesen zahtjev za naknadu štete odgovornoj osobi, osim ako je šteta nastala nakon toga.