c S
Izbor dana

Osiguranje buduće tražbine

21.12.2020 07:37 Činjenica da tražbina čije se osiguranje traži predstavlja buduću tražbinu koja još nije dospjela, ne predstavlja prepreku za određivanje privremene mjere.