c S
Izbor dana

Statusna prava izabranih i bivših lokalnih dužnosnika nakon provedenih lokalnih izbora, promjene tijekom trajanja mandata i ovlasti nadležnog pročelnika

01.06.2021 07:30 Nakon provedenih lokalnih izbora za izvršnog čelnika te njegove zamjenike, potrebno je u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirati statusna prava i prava s osnova obnašanja dužnosti izvršnog čelnika i zamjenika te njihova prava nakon prestanka mandata. Autorica u članku piše o tim pravima izvršnog čelnika i njegovog zamjenika te ovlastima pročelnika za donošenje odgovarajućih deklaratornih odluka i rješenja te utvrđivanje određenih prava, s oglednim primjerima podnesaka koji se mogu prilagoditi potrebama svake jedinice.