c S
Izbor dana

Stranka oštećena ugovorom koja ne može dokazati postojanje subjektivnih pretpostavki zelenaškog ugovora, može dokazivati postojanje prekomjernog oštećenja odnosno može se pozivati na djelomičnu ništavost pravnog posla (odredbe o ugovornoj kamati).

03.09.2009 07:36 Osnovan je i žalbeni razlog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja pa nije moguće ispitati je li materijalno pravo pravilno primijenjeno...