c S
Izbor dana

Odbacivanje tužbe

13.01.2021 07:42 Tužitelj koji tužbom traži naknadu štete od tuženika, pa tijekom postupka bude otvoren postupak predstečajne nagodbe nad tuženikom, je dužan prijaviti svoju tražbinu naspram tuženika Nagodbenom vijeću, bez obzira što se u pogledu te tražbine tek vodi parnica i što tužitelj ne raspolaže ovršnom ispravom protiv tuženika, jer će parnični sud u suprotnom donijeti rješenje kojim će odbaciti tužbu kao nedopuštenu, stoga što ista nije prijavljena Nagodbenom vijeću.