c S
Izbor dana

Prekluzivni rok za zaštitu posjeda stana

15.01.2021 08:26 Promjenom brave na stanu koji je u suposjedu parničnih stranaka je tuženik ustvari onemogućio tužitelja u izvršavanju suposjeda i time je ustvari izvršio smetanje posjeda na štetu svog suposjednika nad zajedničkim stanom. Rok za zaštitu posjeda tužitelju teče od onog trenutka kada je saznao za takav čin tuženika kao suposjednika, odnosno kada je tužitelj pokušao ući u stan te je bio onemogućen zbog promjene brave, pa upravo u daljnjem razdoblju od 30 dana tužitelj može tražiti posjedovnu zaštitu, a protekom tog prekluzivnog roka tužitelj više neće biti ovlašten tražiti zaštitu posjeda.