c S
Izbor dana

Miješanje u parnicu podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka

19.01.2021 08:41 Umješač može podnositi izvanredne pravne lijekove samo ako se u postupak uključio prije pravomoćnosti odluke o tužbenom zahtjevu. Pritom treba uzeti u obzir da parnica počinje teći dostavom tužbe tuženiku, a prestaje teći kada odluka kojom je tužba odbačena ili kojom je odlučeno o tužbenom zahtjevu postane pravomoćna, kada rješenje o povlačenju tužbe ili obustavi postupka postane pravomoćno ili kada stranke sklope sudsku nagodbu.