c S
Izbor dana

U postupku izvršenja rješenja o uklanjanju građevine ne mogu se isticati prigovori u svezi pravilnih dimenzija bespravnog objekta i njegovoj namjeni.

04.09.2009 08:05 „Stoga su neosnovani u ovom postupku izvršenja, prigovori tužitelja o veličini i namjeni objekta...