c S
Izbor dana

Mogućnost smanjenja plaće radniku i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije

22.01.2021 08:13 Postupanja radnika izvan radnog vremena (zbog čega im je od strane nadležnog tijela određena samoizolacija) ne bi mogla biti predmet uređenja obveznog dijela sadržaja ugovora o radu koji se odnosi na ugovaranje plaće. Stoga bi se i možebitna potraživanja po osnovi naknade štete od strane poslodavca prema radniku zbog takvih postupanja mogla provoditi sukladno općem propisu o obveznim odnosima i dokazivati pred nadležnim tijelima.