c S
Izbor dana

Dva radna odnosa s istim poslodavcem i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

27.01.2021 08:00 Radnik koji kod istog poslodavca ima sklopljena dva ugovora o radu s nepunim radnim vremenom, u slučaju isteka jednog od ugovora neće ostvariti pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, već će temeljem radnog odnosa kod istog poslodavca ostvariti pravo na godišnji odmor. U slučaju da prije isteka drugog ugovora radnik ne iskoristi svoj pripadajući godišnji odmor, ostvarit će naknadu za neiskorišteni godišnji odmor (puni ili razmjerni, ovisno o datumu prestanka ugovora o radu).