c S
Izbor dana

Potraživanje tužitelja koje ima prema tuženoj s osnova ugovora o prodaji robe putem njegovih kartica uz odgodu plaćanja od 45 dana, ne predstavlja ugovor o kreditu, zbog čega se isto ne može smatrati povremenim potraživanjima, iz kojeg razloga se u pogledu dužine zastarnog roka primjenjuje opći zastarni rok.

07.09.2009 08:11 „Utvrdivši da je između stranaka 24. prosinca 2002.g. sklopljen ugovor o prodaji robe putem kartica TP V., da je tužena u razdoblju od sklapanja navedenog ugovora do zaključno svibnja 2003. g. kupovala robu kod tužitelja, a da...