c S
Izbor dana

Služnost stanovanja

09.02.2021 07:40 Do prestanka prava služnosti stanovanja koje ima ovlaštenik može doći propašću stvari odnosno stana, sjedinjenjem, tj. kada ovlaštenik postane ujedno i vlasnik stana, odreknućem ovlaštenika, istekom roka ili ispunjenjem raskidnog uvjeta, neizvršavanjem stanovanja, te ukinućem od suda, no odluka suda nikako u potonjem slučaju ne može biti deklaratorne naravi, niti će ju sud donijeti kada utvrdi da ovlaštenik koristi stan, ali je uslijed svog pishičkog oboljenja zapustio stan tako da je isti pretrpan smećem, upravo stoga što još uvijek ovlaštenik izvršava tu služnost u svome sućenstvu.