c S
Izbor dana

Zadanost tužbenog zahtjeva

11.02.2021 07:47 Sud je vezan postavljenim tužbenim zahtjevom i u pogledu tog zahtjeva sud donosi odluku, te sud nije ni pod kojim uvjetima ovlašten samovoljno i bez uređenja tužbenog zahtjeva intervenirati u isti, bez obzira što bi iz utvrđenog činjeničnog stanja bilo evidentno da je nužno ispraviti ili dopuniti postavljeni tužbeni zahtjev, te ukoliko to tužitelj ne učini, sud je dužan donijeti odluku o tužbenom zahtjevu kakav jest, bez ikakvih zadiranja u isti.