c S
Izbor dana

Prilikom odlučivanja o tužbenom zahtjevu za naknadu plaće zbog redovitog otkaza uvjetovanog ponašanjem radnika, sud je dužan utvrditi pravo radnika na trajanje otkaznog roka, budući o istome ovisi i pravo radnika na naknadu plaće.

08.09.2009 08:09 „Za sada nije prihvatljiv zaključak nižestupanjskih sudova o neosnovanosti tužbenog zahtjeva za isplatu naknade plaće...