c S
Izbor dana

Ništetnost odluke o otkazu u korist nasljednika radnika

16.02.2021 07:40 Poslodavac je dužan prije donošenja odluke važne za položaj radnika se savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezinog utjecaja na položaj radnika, a takva će obveza poslodavca postojati upravo kada namjerava uručiti izvanredni otkaz radniku, te ukoliko poslodavac ne izvrši svoju zakonsku obvezu tada će odluka koju donese biti - ništetna. Nasljednici radnika su ovlašteni nastaviti parnicu radi utvrđenja ništetnosti odluke poslodavca i zahtijevati tužbenim zahtjevom uspostavu radnopravnog statusa radnika, odnosno njihova prednika, kakav je bio prije donošenja odluke o otkazu pa sve do dana smrti njihova prednika.