c S
Izbor dana

Povlačenje tužbe protiv jedinstvenih suparničara

19.02.2021 08:17 Kada tužitelj petitom tužbe traži da se utvrdi da je stekao vlasništvo dosjelošću nad podrumom koji je rekonstrukcijom postao samostalna uporabna cjelina, a radi se o zajedničkom dijelu nekretnine svih suvlasnika kao tuženika u toj parnici, tada su svi tuženici - jedinstveni suparničari. Upravo stoga se navedeni spor, u odnosu na sve tuženike, treba jednako riješiti i ne postoji mogućnost da sud utvrdi kako je tužba samo za pojedine tuženike povučena.