c S
Izbor dana

Povlačenje tužbe nakon donošenja presude

22.02.2021 07:59 Tužitelj može povući tužbu i nakon što je zaključena glavna rasprava i donesena presuda prvostupanjskoga suda, sve do pravomoćnosti te presude tužitelj može povući tužbu, no počev od trenutka zaključenja glavne rasprave, za povlačenje tužbe će biti potreban izričit pristanak tuženika. Tek ukoliko tuženik da izričit pristanak na povlačenje tužbe će prvostupanjski sud biti ovlašten donijeti rješenje kojim utvrđuje da je tužba povučena i da se ukida donesena presuda.