c S
Izbor dana

Dvostruka litispendencija - postupak pred arbitražnim sudom

23.02.2021 07:46 Postupak pred arbitražnim sudom koji se vodi na temelju ugovora o arbitraži, ne može se u smislu odredbe članka 194. stavka 3. Zakona o parničnom postupku izjednačiti s parničnim postupkom koji se vodi pred sudom kao tijelom državne sudbene vlasti.