c S
Izbor dana

Samo do zaključenja glavne skupštine može se preispitivati donesena odluka o isplati dividende dioničarima. Nakon zaključenja glavne skupštine koja je odlučila da se dividenda isplati dioničarima, nova glavna skupština više ne može donijeti odluku kojom se ukida ranije pravo dioničara na isplatu dividende.

09.09.2009 08:10 Nije sporno da je skupština dioničkog društva H. d.d. Zagreb donijela odluke o isplati dividende svojim dioničarima za...