c S
Izbor dana

Založno pravo

26.02.2021 07:35 Naknadno upisano pravo fiducijarnog vlasništva nema prednost pred hipotekom koja je ranije zasnovana i upisana u zemljišu knjigu.