c S
Izbor dana

Pravovremenost prijedloga za ponavljanje postupka smetanja posjeda

03.03.2021 08:08 Sud će odbaciti kao nedopušten svaki nepravovremeni prijedlog za ponavljanje pravomoćno završenog postupka smetanja posjeda, a takav će biti svaki prijedlog za ponavljanje koji predlagatelj podnese istekom zakonskog roka od trideset dana od nastupa pravomoćnosti rješenja o smetanju posjeda. Razlozi za ponavljanje ovog postupka mogu biti samo stoga što je stranci propuštanjem uredne dostave onemogućeno sudjelovanje u postupku ili je u postupku sudjelovala osoba bez stranačke odnosno parnične sposobnosti ili je nevaljano zastupana.