c S
Izbor dana

Prestanak / gašenje služnosti

08.03.2021 08:08 Pravo služnosti prestaje ako se vlasnik poslužne stvari protivio izvršavanju služnosti, a ovlaštenik zbog toga nije u razdoblju od tri godine izvršavao služnost, no to neće biti slučaj kada je ovlaštenik služnosti doista prestao izvršavati služnost kroz navedeno razdoblje, ali je s druge strane pokrenuo parnicu radi smetanja posjeda i parnicu podnošenjem prejudicijelne tužbe radi utvrđenja da služnost doista postoji i radi upisa iste u zemljišnim knjigama kao tereta poslužne nekretnine.