c S
Izbor dana

Osiguranje na nekretnini izvanknjižnog vlasnika

09.03.2021 07:54 Za provedbu osiguranja tražbine predlagatelja osiguranja na nekretnini protivnika osiguranja nije nužno da je protivnik osiguranja upisan kao knjižni vlasnik nekretnine, nego je moguće da je protivnik osiguranja ustvari izvanknjižni vlasnik, pa će se i u tom slučaju provesti upis založnog prava radi osiguranja tražbine predlagatelja osiguranja na predmetnoj nekretnini. Naime, ukoliko predlagatelj osiguranja raspolaže ispravom temeljem koje se može upisati protivnik osiguranja kao vlasnik nekretnine, tada će se temeljem te isprave upisati protivnika osiguranja kao vlasnika predmetne nekretnine, a potom će se izvršiti uknjižba založnog prava u korist predlagatelja osiguranja na teret protivnika osiguranja.