c S
Izbor dana

Nakon što je bezuspješno protekao rok za usklađenje izvedenog stanja s odobrenim projektom odnosno ishođenje izmjena ili dopuna građevne dozvole, inspektor ima pravo narediti uklanjanje građevine.

10.09.2009 08:10 „Izvršen je kontrolni pregled o čemu spisu prileži zapisnik...