c S
Izbor dana

Utvrđenje sastava ostavine u parnici

10.03.2021 07:57 U parnici koju vode nasljednici radi utvrđenja opsega ostavinske imovine ostavitelja, parnični sud će utvrditi sastav ostavinske imovine iza ostavitelja kao bračnog druga primjenom zakona koji je uređivao imovinske odnose bračnih drugova u trenutku kada je stečena nekretnina za koju se nasljednici spore da li je u sastavu ostavinske imovine.