c S
Izbor dana

Povrat poreza na dohodak prilikom korištenja porezne mjere otpisa poreza uslijed COVID pandemije

12.03.2021 07:51 Radnik će ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak u iznosu koji se u godišnjem obračunu, primjenom odredbi Zakona o porezu na dohodak, utvrdi da je preplaćen, a koji je obračunat i iskazan u obrascu JOPPD, bez obzira je li isti plaćen ili otpisan tj. oslobođen od podmirenja obveze na temelju čl. 107.a st. 4. OPZ-a.