c S
Izbor dana

Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada

19.03.2021 08:19 Kod rada od kuće, neovisno o tome radi li se o stalnom, pretežitom ili povremenom obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslova s malim rizicima, ne postoji obveza ispitivanja radne opreme i radnog okoliša u smislu odredbi Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, br. 16/16) i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine, br. 16/16) te se u slučaju kada radnik sam obavlja navedene poslove u stanu ili kući ne primjenjuju odredbe propisa zaštite na radu vezano za evakuaciju i spašavanje te pružanja prve pomoći.