c S
Izbor dana

Aktivna legitimacija u postupku uređenja međe

22.03.2021 07:49 Sudsko uređenje međe je ovlašten zahtijevati svaki od susjeda za svoju nekretninu, dakle, aktivno legitimiran pred sudom nije samo vlasnik već i posjednik susjedne nekretnine koju posjeduje na valjanom pravnom temelju, što znači da će sud priznati aktivnu legitimaciju svakom tko posjeduje određenu nekretninu neovisno o tome da li je ujedno i upisan u zemljišnim knjigama kao vlasnik te nekretnine.