c S
Izbor dana

Troškovi postupka uslijed dvostruke litispendencije

08.04.2021 07:33 U slučaju nastanka dvosturke litispendencije će sud odbaciti tužbu tužitelja, te će tužitelju naložiti da plati tuženiku nastali trošak postupka, a odbit će se žalbeni navodi tužitelja na rješenje kojim mu se nalaže plaćanje troškova, temeljeni na tvrdnji da je tužitelj ustvari doveden u zabludu budući da je do nastanka dvostruke litispendencije došlo greškom suda, i to bez upuštanja u provjeru navoda tužitelja, stoga što tužitelj takvim navodima nije osporavao rješenje kojim je njegova tužba odbačena, nego tek poslije kada je doneseno rješenje o troškovima.