c S
Izbor dana

Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe

15.04.2021 07:58 Kada je pravomoćnom sudskom presudom tuženiku naloženo tužitelju platiti određeni novčani iznos zbog raskida ugovora o radu riječ je o isplati koja je u svezi s gospodarskom djelatnošću te se taj novčani primitak smatra primitkom od nesamostalnog rada, prema članku 21. stavku 1. točki 1. podtočki a. Zakona odnosno ostalim primitkom uz plaću sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o doprinosima prema kojima se pri isplati naknade štete utvrđuju doprinosi za obvezna osiguranja sukladno navedenim odredbama ovisno o statusu osiguranika kod tog poslodavca u trenutku isplate.