c S
Izbor dana

Lišenje slobode vezano za trajanje postupka ekstradicije u nekoj stranoj državi ne može se uračunati u pritvor tijekom trajanja postupka kod domaćeg suda, već se takvo lišenje slobode uračunava samo u eventualno izrečenu kaznu.

15.09.2009 08:09 „U odnosu na žalbene navode o ukupnom trajanju pritvora, valja istaknuti da se, prema pravnom shvaćanju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, lišenje slobode...