c S
Izbor dana

Proceduralna pogreška prilikom objave rješenja u stečajnom postupku nije u suštini spriječila podnositelja u osporavanju tražbine, pa stoga nije utjecala na njegovo pravo na pravično suđenje.

18.09.2009 08:11 Podnositelj zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava je trgovačko društvo iz Švicarske koje prigovara da u stečajnom postupku koji se vodi nad Ž. bankom d.d. nije imalo pošteno suđenje...