c S
Izbor dana

Ponašanje optuženika koji je mito davao sucu u sudskoj zgradi, ima se smatrati drskim ponašanjem time da isto ukazuje i na velik stupanj krivnje optuženika.

22.09.2009 07:49 Državni odvjetnik, žaleći se na odluku o kazni, osnovano tvrdi da je optuženiku izrečena preblaga kaznena sankcija, posebno da u konkretnom slučaju nije bilo mjesta primjeni uvjetne osude...