c S
Izbor dana

Ako sud nakon donošenja rješenja o ovrsi sazna da postoje razlozi zbog kojih je ovrha nemoguća za provedbu, u pravilu mora prije donošenja rješenja o obustavi ovrhe o tim razlozima izvijestiti ovrhovoditelja.

24.09.2009 07:48 Iz spisa je vidljivo da je dopisom od 24. prosinca 2003. godine nadležna banka vratila neprevedeno pravomoćno rješenje o ovrsi broj...