c S
Izbor dana

Pravo na povrat oduzete imovine ostvaruje udruga građana koja je održala pravni kontinuitet do donošenja citiranog Zakona, a ne pravna osoba koja je nekretnine koristila temeljem ugovora o zakupu.

25.09.2009 08:01 „Prema tome tužitelj nije mogao postati vlasnikom predmetnog poslovnog prostora temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti...