c S
Izbor dana

Ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje kada je propušten rok za ulaganje tužbe, kada nema dokaza da je ista u roku dostavljena nekom tijelu, a osporenim rješenjem je dana pravilna uputa o pravnom lijeku.

05.10.2009 08:09 „Prema ocjeni ovog suda u konkretnom slučaju ne postoje opravdani razlozi za propuštanje roka za podnošenje tužbe, jer je tužitelju u osporenom rješenju...