c S
Izbor dana

Ukoliko se tijekom parničnog postupka utvrdi da radnica nije počinila osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa koje joj poslodavac stavlja na teret, sud će udovoljiti tužbenom zahtjevu radnice za raskid ugovora o radu i zahtjevu za naknadu štete zbog nedopuštenog otkaza ugovora o radu.

06.10.2009 07:30 „Predmetnom tužbom tužiteljica je zatražila da se utvrdi nedopuštenim izvanredni otkaz ugovora o radu koji je tuženik dao tužiteljici, obrazlažući to time da nije počinila teške povrede radnih obveza...