c S
Izbor dana

Da bi iscrpili domaća pravna sredstva, podnositelji moraju najprije pokrenuti postupak radi otkaza ugovora o zaštićenoj najamnini i time dati domaćim sudovima priliku da ocjene suprotstavljene interese vlasnika i zaštićenog najmoprimca.

09.10.2009 08:12 Podnositelji zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava (u nastavku teksta: Europski sud), prigovaraju na temelju članka 8. i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda...