c S
Izbor dana

Zastarijevanje naknade štete se prekida donošenjem kaznene presude ukoliko je štetnik proglašen krivim, time da rok zastare ponovno počinje teći od pravomoćnosti iste.

15.10.2009 08:06 U situaciji kada je šteta uzrokovana kaznenim djelom o nastupanju zastare može se odlučiti primjenom odredbe...