c S
Izbor dana

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama, I dio - valjano zaključenje ugovora i upis u zemljišne knjige bitan je preduvjet za zaštitu prava vlasništva.

19.10.2009 08:47 Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svog nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakog drugog od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima.