c S
Izbor dana

Kada pojedine zahtjeve ističu različiti tužitelji, tada se vrijednost predmeta spora određuje za svakog od njih posebno, iz kojeg razloga nije dopuštena revizija koju su uložile dvije tužiteljice ukoliko vrijednost zahtjeva svake od njih ne prelazi 100.000,00 kn.

26.10.2009 08:12 „U ovoj pravnoj stvari i u ovoj fazi postupka osporava se presuda suda drugog stupnja kojom je potvrđena presuda suda prvog stupnja a kojom su tužiteljice odbijene s tužbenim zahtjevom...