c S
Izbor dana

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama, II dio – karakteristike i ogledni primjeri ugovora o kupoprodaji i ugovora o zamjeni.

27.10.2009 09:22 Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim se jedna strana – prodavatelj, obvezuje drugoj strani – kupcu, predati određenu stvar, a druga strana – kupac obvezuje se za predanu stvar platiti određeni iznos – cijenu.