c S
Izbor dana

Tužiteljici ne pripada pravo na sudsku zaštitu ukoliko je poslodavac istoj prije otkaza ugovora o rada uputio opomenu, iz razloga što opomenom nije povrijeđeno pravo tužiteljice iz radnog odnosa, time da se prouzročenje manjka u poslovanju smatra osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa, zbog čega je poslodavac imao opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu.

03.11.2009 08:11 „Opomenom tuženika od 18. siječnja 2008. nije povrijeđeno neko tužiteljičino pravo iz radnog odnosa, pa joj u vezi te opomene ne pripada pravo na sudsku zaštitu...