c S
Izbor dana

Prigovori u svezi smještaja objekta na parceli su osnovani u postupku izdavanja građevne dozvole, kada sud ima saznanja da je u posebnom postupku sud odredio preispitivanje usklađenosti lokacijske dozvole s odredbama Generalnog urbanističkog plana.

04.11.2009 08:11 „Uvidom u ovosudni spis Us-…….. utvrđeno je da je povodom tužbe tužiteljica protiv rješenja tuženog tijela...