c S
Izbor dana

Kada je tužiteljica ostvarila pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno po sili zakona, tada je odluka poslodavca o prestanku ugovora o radu tužiteljice isključivo deklarativne prirode.

09.11.2009 08:08 „Pravilan je zaključak u pobijanoj presudi da je tužiteljici radni odnos prestao po sili zakona, priznanjem prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad...