c S
Izbor dana

Priložena dokumentacija ne potvrđuje tvrdnju tuženog tijela da je tužiteljica bila samo prividno zaposlena kod zainteresiranog kao kućna pomoćnica, a slijedom toga da joj ne pripada pravo na novčanu naknadu za vrijeme rodiljnog dopusta.

10.11.2009 08:10 „Prema ocjeni ovoga Suda, a imajući u vidu i odredbe Zakona o radu koje su usmjerene na zaštitu trudnica...